Hispanoamèrica

Tarifa Hispanoamèrica

500 minuts de cridades a fixes de: ARGENTINA, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, EL SALVADOR, GUADALUPE, MEXICO, PERU, REPUBLICA DOMINICANA, GUATEMALA, BOLIVIA, ECUADOR, HONDURAS, NICARAGUA, PANAMA, PARAGUAY, URUGUAY, VENEZUELA.

Detall

  • 500 minuts.
  • Cridades a fixes.
  • 10€ al mes
  • Si no eres client del servei d' acces a internet l'alta són 50€
  • Impostos indirectes inclosos